Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale economie vroeger

De provincie Drenthe is van oorsprong een landbouwgebied. Deze sector heeft een belangrijk effect op het landschap, maar creeert ook al sinds mensenheugenis werkgelegenheid voor de Drenten. De teruglopende werkgelegenheid in de agrarische sector vanwege mechanisering en schaalvergroting is opgevangen door de toenemende vraag naar arbeidskrachten in de industrie. Nog steeds draagt de landbouw relatief veel bij aan de regionale economie. Hierbij is er zowel sprake van akkerbouw als veeteelt. De provincie zet in op het verbreden en vernieuwen van de agrarische sector. Daarnaast is aandacht nodig voor de vrijkomende agrarische bebouwing. Oude boerderijen en schuren hebben een nieuwe invulling nodig, ook hier liggen kansen voor ondernemers. Het gaat hierbij vaak om forse panden met authentieke kenmerken, die meestal goed te bereiken zijn.

Industriële sector in Drenthe

Met name na de Tweede Wereldoorlog is de industriële sector in Drenthe tot bloei gekomen. Omdat het economisch minder goed ging met de provincie, werd het gebied geselecteerd als een van de ontwikkelingsgebieden van Nederland. Dit leidde er toe dat onder meer metaal- en textielfabrieken zich vestigden in Drenthe. Deze industrie is een blijvende rol gaan spelen in de werkgelegenheid in het gebied en heeft vele werkzoekenden naar de provincie getrokken.

online

Ondernemer
Consumenten-knop