Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Drentse economie nu

De industrie is een belangrijke sector in Drenthe qua werkgelegenheid. Hierin zijn elektrotechniek, chemie en voedingsmiddelen de belangrijkste takken. Daarnaast zorgen de handel en de zorg voor veel werkgelegenheid. Het MKB is sterk vertegenwoordigd in Drenthe, ongeveer een derde van de banen in de provincie zijn te vinden bij kleine bedrijven. Belangrijke motoren van de Drentse economie zijn het toerisme en de agribusiness. Deze sectoren beïnvloeden in hoge mate het platteland en de belevingswaarde hiervan en zijn daarom erg belangrijk voor de provincie. De leefbaarheid van het gebied wordt via het toerisme sterk vergroot, zo kunnen zwembaden en horecagelegenheden mede dankzij de toerististische bestedingingen geopend blijven.

Ambitieus Drenthe

Drenthe is een ambitieuze provincie. In de komende jaren zal sterk worden ingezet op de kenniseconomie en op innovatie. Hierbij is het van belang dat de aanwezige bedrijven en overheden samen werken, deze samenwerking wordt dan ook intensief gezocht. Drenthe heeft goede mogelijkheden om te gaan uitblinken op het gebied van sensortechnologie, energie en water. Hierbij is het belangrijk om aan te haken bij kennis- en onderwijsinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente. Ook diverse MBO- en HBO-instellingen in het gebied kunnen bijdragen aan innovatie. Met name de sensortechnologie biedt vele kansen voor de toekomst. Drenthe wil naast het grijpen van kansen ook inzetten op duurzaamheid, met name binnen de landbouw.

online

Ondernemer
Consumenten-knop