Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Netwerken in Drenthe

In Drenthe zijn vele netwerken van bedrijven te vinden. Ten eerste is er de JBN Drenthe, een samenwerkingsverband van de jongste bedrijven in de provincie. Kleine bedrijven kunnen zich bij dit netwerk aansluiten om samen kennis op te doen en ervaringen te delen. Dit levert inspiratie op en zorgt voor een groot lokaal draagvlak. Hiernaast is er het NVO Drenthe, voor vrouwelijke ondernemers. Omdat steeds meer vrouwen zich richten op ondernemerschap is deze club opgericht. Beide organisaties zijn ambitieus en willen hun ledenaantallen vergroten. Het gaat hierbij om informele, laagdrempelige organisaties die ongeveer eens per maand samenkomen.

Lokale netwerken

Daarnaast zijn er vele lokale ondernemersorganisaties aan te wijzen zoals bijvoorbeeld de Ondernemerskring Midden-Drenthe. Deze zijn eenvoudig via internet te vinden. In Emmen is een kantoor van de Kamer van Koophandel, aangesloten op de KvK club Noord- Nederland. Ook hier worden verschillende activiteiten georganiseerd om ondernemers te ondersteunen en te stimuleren.

online

Ondernemer
Consumenten-knop