Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Drenthe

Het ondernemersklimaat in Drenthe wordt gekenmerkt door het grote aandeel van de midden- en kleinbedrijven. Het aantal ZZP’ers in het gebied is relatief laag, dit hangt mogelijk samen met de afwezigheid van een universiteit in de provincie. De meeste ZZP’ers zijn te vinden in de zakelijke dienstverlening. Overheden in het gebied stimuleren ondernemerschap waar mogelijk. De provincie heeft een trekkersrol op zich genomen in de ontwikkeling van de Drentse economie, door het opstellen van een economische beleidsagenda. Hierin komen duidelijk de prioriteiten van de overheden in het gebied naar voren: het versterken van de kennis en innovatieclusters en het behoud van banen. Hierbij staat intensieve samenwerking met het bedrijfsleven voorop. Verschillende gemeenten organiseren in samenwerking met de provincie bijeenkomsten om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren en te zorgen voor synergie.

Bedrijventerreinen

Daarnaast zijn er in Drenthe voldoende bedrijventerreinen van goede kwaliteit te vinden. Hierbij is stilgestaan bij een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de terreinen in het gebied, zowel op lokale als regionale schaal. De bereikbaarheid, het onderhoud en de uitstraling van de terreinen wordt door de gemeenten bewaakt en onderlinge concurrentie wordt waar mogelijk voorkomen. Verschillende bedrijventerreinen zijn in de afgelopen jaren geherstructureerd en nog steeds wordt ingezet op het verbeteren van bestaande terreinen in plaats van het aanleggen van nieuwe.

online

Ondernemer
Consumenten-knop