Doe sociaal:
Investering MKB Drenthe

Provincie Drenthe ondersteunt MKB met drie ton

Provincie Drenthe ondersteunt MKB met drie ton

In de provincie Drenthe kan het MKB rekenen op flinke steun. Gedeputeerde Staten hebben voor het aankomende jaar een groot actieprogramma vastgesteld, dat volledig op het midden- en kleinbedrijf is gericht. Deze maatregelen richten zich op knelpunten in sectoren die erg belangrijk zijn voor de economie in de provincie Drenthe. Met alle maatregelen probeert de provincie Drenthe de economie te versterken en draaiende te houden. Ten tijden van de crisis is dit nooit makkelijk en hebben midden- kleinbedrijven een zetje in de goede richting nodig.

Welke maatregelen

Zo worden er bijvoorbeeld in het actieprogramma maatregelen genomen om startende en net gestarte ondernemers te begeleiden en op weg te helpen bij het regelen van de financiering van hun bedrijf, voorstellen zijn gedaan voor een versoepeling van de wet- en regelgeving en er worden tevens ook alternatieve financieringsvormen ingezet. Tevens krijgt ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt extra veel aandacht.

Koopkracht

De verantwoordelijke gedeputeerde Ard van der Tuuk benadrukt dat de bedrijven in de provincie Drenthe voor meer dan 95 procent tot het MKB behoort. Het actie plan wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe, de Kamer van Koophandel en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Alle maatregelen bij elkaar moeten ervoor zorgen dat de omzet bij de MKB flink gaat stijgen, hierdoor zullen uiteindelijk meer mensen aangenomen kunnen worden door de midden- en kleinbedrijven. Daar hangt dan automatisch aan vast dat minder mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering. Dit heeft als gevolg dat de koopkracht zal stijgen waardoor de economie in de provincie Drenthe een stuk sterker zal worden.