Doe sociaal:
Cascade Hoogeveen

Toerisme moet Hoogeveen boost geven

Toerisme en recreatie leveren Hoogeveen economisch gezien nog bar weinig op. De stad moet er, gezien de cijfers van andere Drentse gemeenten, veel meer werk en geld uit kunnen halen. Vooral de middenstand kan dan sterk profiteren. De gemeente wil de sector daarom fors stimuleren. Hiervoor is Hoogeveen vorige week met het stimuleringsplan Gastvrij Hoogeveen gelanceerd. “Wij moeten ervoor zorgen dat het aantrekkelijk wordt om naar Hoogeveen te komen. Midden- en kleinbedrijven kunnen hier dan van profiteren en dit kan uiteindelijk lijden tot extra banen. Als het goed gaat met de bedrijven in de regio gaat het simpel weg goed met de regio en de mensen die erin leven”, aldus de gemeente Hoogeveen.

Economie

Uiteindelijk heeft dus iedereen baat bij het plan, het is nu dan ook zaak dat alles goed wordt uitgevoerd. Dit moet van de gemeente maar ook van de bedrijven in de regio afkomen. “Wij kunnen wel de middelen bieden, maar dan moet er ook goed gebruik worden gemaakt van deze middelen. De bedrijven weten ook wat er moet gebeuren. Het is ook goed voor hen dus de inzet zou aanwezig moeten zijn.”

Toerisme en recreatie

In Drenthe maken toerisme en recreatie met 1 miljard aan bestedingen globaal 20 procent uit van de totale bedrijvigheid. Hoogeveen blijft steken op 52 miljoen aan inkomsten. Daarvan komt 47 miljoen voor rekening van dagtoerisme. Op Meppel na telt Hoogeveen veruit het minste aantal overnachtingen. De 150.000 overnachtingen en 2,2 miljoen dagbezoeken zijn bijna goed voor 900 banen. Nog geen vier procent van de werkgelegenheid.